Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Tid

Norrsätraskolan, Sandviken · Senast uppdaterad: 2 februari 2021

Vi lär oss klockan och att räkna tid.

  • Du får lära dig enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund.
  • Du får lära dig att läsa och skriva datum.
  • Du får lära dig avläsa klockan och skriva klockslag med siffror.
  • Du får lära dig räkna med begreppen tidigare och senare, utifrån ett visst klockslag.
  • Du får lära dig räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag.
  • Du får lära dig läsa av en tidtabell.

Läroplanskopplingar

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Tid
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback