Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Omkrets och area

Resursenhet Pil, Uppsala · Senast uppdaterad: 5 februari 2021

Det här området handlar om att beräkna omkrets och area. Vi kommer att räkna ut omkrets och area på kvadrater, rektanglar, trianglar och sammansatta figurer.

Beskrivning

Vi kommer att lära oss om

  • vad omkrets är
  • hur man räknar ut omkretsen på olika geometriska figurer
  • vad area är
  • hur man räknar ut arean på olika geometriska figurer
  • använda de vanligaste enheterna för area: cm2 , dm2 , m2

Konkreta mål

Du ska kunna:

  • mäta olika geometriska figurer
  • rita olika geometriska figurer
  • beräkna area av rektanglar, kvadrater, trianglar och sammansatta figurer.
  • beräkna omkrets av rektanglar, kvadrater, trianglar och sammansatta figurer.
  • problemlösning av vardagliga problem

 

Språkligt fokus

Du ska vara delaktig i samtal och diskussioner på lektionerna.

Du ska kunna visa hur du resonerar för att göra beräkningar av matematiska problem.

 

Viktiga ord

omkrets, area, kvadrat, rektangel, triangel, bas, höjd, längd, bredd, sammansatt figur


Läroplanskopplingar

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter