Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

LEDLED0

DK 1. Ledaren i gruppen

Sannarpsgymnasiet, Halmstad · Senast uppdaterad: 25 augusti 2022

Hej och välkommen till området " Ledaren i gruppen" . I detta arbetsområde kommer vi att behandla allt från grupprocesser till hur vi hanterar konflikter. Ett lärande gör olika ont beroende på hur medveten individen är kring sina brister och tillgångar i mötet med andra.

Schema för arbetsområdet: 

V. 34

 Intro DK 1. Ledaren i gruppen 

V. 35

 Gruppdiskissioner samt arbete med grundbegrepp

V. 36

 Gruppdiskissioner samt arbete med grundbegrepp

V. 37

 Gruppdiskussioner samt arbete med grundbegrepp 

V. 38

Arbeta med grundbegrepp samt  diskussion av sluttupgift ( filmvisning) 

V. 39

 Arbeta med slutuppift 

V. 40

 Arbeta med slutuppgift deadline fredag 7/10  23:59 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
DK 4. Ledaren i gruppen
Uppgifter
DK 1 Ledaren i gruppen- Mean Creek

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback