Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

7 - 9

Romarriket

Fröknegårdskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Romarna skapade ett imperium och har på ett avgörande sätt påverkat Europa och den europeiska kulturen. Rikets medelpunkt var staden Rom som växte till en miljonstad under antiken.

 

Om arbetsområdet

I det här arbetsområdet ska du läsa om romarrikets uppkomst och fall. Arbetsområdet innehåller texter, filmer, presentationer och aktiviteter med olika fokus. Genom aktiviteterna får du bland annat undersöka hur stort romarriket var samt hur romarriket styrdes under olika perioder, delades och till slut föll samman. I arbetsområdet kommer du också att få öva på att diskutera och resonera kring hur romarriket påverkar oss idag. Du kommer också träna på att vara källkritisk.

Lärandemål

  • Jag kan diskutera och resonera kring hur romarriket påverkar oss idag.
  • Jag kan redogöra för några källor som kan ge kunskap om livet i romarriket.
  • Jag kan jämföra Greklands och romarrikets framväxt och styrelseskick med varandra.
  • Jag kan redogöra för romarrikets framväxt och fall.

Bedömning

  • Löpande observationer under arbetsområdets gång
  • Diskussioner och arbetsuppgifter
  • Läxuppföljningar
  • Quiz
  • Clio Uppföljning/Delprov
  • Slutprov

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Romarriket
Uppgifter
Uppföljning/Delprov