Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap, Historia, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4 - 6

Vikingatiden

Hässelbygårdsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 14 mars 2023

När var vikingatiden? Hur kan vi veta något om vikingatiden? Vem bestämde vad i vikingatidens samhälle? Hur levde människorna på vikingatiden? Vilka platser besökte vikingarna på sina resor? Vad trodde vikingarna på? Hade alla vikingar hjälmar med horn? Varför slutade vikingatiden? Det här och mycket annat ska vi jobba med i ämnet historia.

När vi är klara ska du kunna:

  • Berätta om hur livet på en vikingagård såg ut; vad åt man, hur bodde man, vad arbetade man med, vilka verktyg och vapen använde man, hur såg kläderna ut, vilka husdjur hade man och hur kunde livet se ut för ett barn.
  • Berätta om vikingarnas resor.
  • Berätta om vikingarnas religion och några av de gudar som vikingarna tillbad samt om kristendomens betydelse för vikingatidens slut.
  • Berätta om för varför vikingatiden tog slut.

Undervisning

Så här kommer vi att arbeta:

 

  • Vi läser olika texter om vikingatiden och diskuterar det vi läst i grupper och i helklass.
  • Vi skriver om vad vi läst. Som frågpr till texten eller med egna ord.
  • Vi tittar på filmer om vikingatiden.
  • Vi läser skönlitteratur som utspelar sig på vikingatiden.
  • Vi jämför vikingarnas tro med kristendomen.
  • Vi testar våra kunskaper på olika sätt.

 

Bedömning:

Du visar dina kunskaper och förmågor genom kvalitén på dina uppgifter och aktiviteten på lektionerna. Vi kommer också att ha några små kunskapstest.


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Matriser i planeringen
Vikingatiden år 4
Vikingatiden år 4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter