Skolbanken Logo
Skolbanken

v. 5

Sörgården förskola, Falköping · Senast uppdaterad: 31 januari 2021

Välkomna till ännu en vecka, med lek och lärande!

Vi fortsätter med Språklek! Vi sjunger och läser ramsor om handen. Barnen börjar lära sig dem nu.

Denna veckan ska vi som aktivitet känna på snö. Hur känns snö? Vad händer med snön och vad kan man hitta i snön?Kanske en babblare?

Våra introduktioner fortsätter och vi säger välkommen till Tina!

Just nu tränar barnen på att klä på sig och klä av sig själva. Träna gärna på det hemma. Det tar lite tid men barnen blir så glada när de kan själva!


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter