Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 2

Hallen Smultronet vt-21

Päronbyns förskola, Båstad · Senast uppdaterad: 31 januari 2021

Vi ser hallen som en stor möjlighet till lärande, där barnen främst får öva på sin självständighet, finmotorik och självförtroende. Barnen kommer att få träna på att klä på sig själva samt eventuellt hjälpa varandra.

Vad ska läras ut?

Under vårterminen vill vi arbeta med att barnen ska bli mer självständiga. Hallen är en bra miljö för möjligheten att utveckla sin förmåga till självständighet genom att kunna klä på/klä av sig själva. Vi vill ge alla barn möjligheten att pröva själva. 

Varför? 

Vårt mål är att det ska bli en lugn och trevlig stund där barnen får möjlighet att lära sig att klä på/av sig, öva sin fin- och grovmotorik samt lära sig vad klädesplagg heter, hur de ser ut och vart på kroppen de ska sitta. 

Vi vill att barnen på Smultronet ska få möjlighet att bli mer självständiga och lita på sin egen förmåga, klä på sig själv helt eller med stöttning av pedagog samt kunna hämta och lämna kläder på sin egen plats i hallen.  

Hur ska undervisningen genomföras? 

Vi använder oss av bildstöd på kläder och väder för dagen samt samtalar om dessa. 

Vi är inte för många barn i hallen samtidigt. 

Vi kommer benämna och prata om barnens olika klädesplagg samt vart dessa ska vara på kroppen.  

Vi använder oss av takk tecken i den mån vi kan för att förtydliga och underlätta för barnens påklädning och språkutveckling. 

Vi låter det få ta tid i hallen. 

 

Hur kan hemmet samverka?

Vi behöver er hjälp genom att ni gör samma sak hemma. Låt barnen klä på och av sig själva. Låt det ta tid. 

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

  • Under reflektioner, apk samt andra möten i arbetslag reflekterar och diskuterar vi löpande om hur hallsituaitonen går och vad vi behöver tänka vidare kring.
  • Vi pratar ständigt med barnen om vardagssituationer och vilka kläder som behövs för respektive aktivitet. 

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras? 

För alla barn på avdelningen Smultronet. 

 


Läroplanskopplingar

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter