Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Lekar i grupp

Lunnaskolan F-3 A+B, Härryda · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Vi vill lyfta värdegrunden och rikta fokus mot frågor som bemötande, att vara en bussig kompis, visa hänsyn och bygga en bra stämning i gruppen. Det gör vi genom att uppmuntra lek och samspel. Genom uppstyrda grupplekar vill vi utvecklas samhörigheten i gruppen.

Innehåll

Syfte:

Genom att leka tillsammans vill vi öka känslan av grupptillhörighet, trygghet och känslan av sammanhang (KASAM). Leken ger ett tillfälle att se varandra som grupp och samtidigt lyfta varje individ som en del av helheten.

Andra förmågor som stärks i grupplekar är uppmärksamhet, samspel, motorik och rörelse.

Hur gör vi?

Vi leker lekar inomhus och utomhus som alla kan vara med på, tanken är att leken ska vara inkluderande och utvecklande för varje barn. 

Lekar:

Sardinburken 

Knack knack är mulle hemma

Gissa yrket

Flätan

Pepparkakskull, Banankull

(Exempel på fler inkluderande lekar finns här: spsm, lekar för alla)

 

När dessa lekar blir lätta för gruppen kan vi utmana barnen mer vad gäller samspel med lekar som:

Ambulanskull

Orkan

 

Vi fyller på med lekar allt eftersom. 


Läroplanskopplingar

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter