Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

2 - 4

Fyrens Värdegrund

Förskolan Skutan, Mönsterås kommun · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Vi arbetar aktivt tillsammans med vår värdegrund med hjälp av vårt tema Kungaskogen... Hur kan man vara en bra kompis, hur kan man lösa konflikter som uppstår. Alla är vi olika, alla är lika mycket värda.

 

 

 

Var är vi?

 En barngrupp på 20 barn i åldern 4-5 år. Vi har valt att arbeta med kungaskogen, där man får in allt som t ex trygghet, empati, känslor mm. 

 

 

Vart ska vi?

  Vi vill utveckla varje barns sociala färdigheter så som:

* Omtanke/ Empati om andra, genom att påminna hur man är som en bra kompis. Att respektera varandra samt varandras åsikter.

* Vi vill att  barnen ska  våga säga ifrån och lösa den ev konflikten själva (vi som pedagoger är lyhörda och uppmärksammad över hur "svår" konflikt det kan vara, och hjälper till OM det skulle behövas.

 


Hur gör vi?

Vi påminner barnen att själva försöka lösa den ev konflikten.

Vi kommer att använda oss av litteratur om Kungaskogen, som handlar om värdegrunden.

Vi kommer att jobba med bland annat rollspel/teater och lekar, uppdragskort, skapande

 

Hur blev det?

 

 

Vilka förmågor och vilken förståelse har barnen utvecklat i riktning mot målet?

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback