Skolbanken Logo
Skolbanken

Tema Årstid - vinter

Kulladals förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Vi följer årstidernas skiftningar i väder, växt - och djurliv.

Mål/syfte

Vi vill göra barnen mer uppmärksamma på årstidernas skiftningar och vad som händer i naturen med väder, växter och djur under året. Vi såg ett intresse hos barnen för snö och is och en möjlighet för oss att tillsammans med barnen fördjupa oss i årstiderna.

Förberedelser

Vi förbereder oss med böcker och appar för att söka fakta. Vi håller oss uppdaterade med vädret, vilka aktiviteter och möjligheter till lärande som därigenom finns. Vi kollar igenom förskolans bibliotek och ser vilka böcker vi kan använda oss av.  

Vad ska vi göra?

Isklossar i mjölkpaket - vi fyller mjölkpaket med vatten blandat med lite karamellfärg som vi lägger in i frysen. Vi samtalar med barnen om vad som kommer att hända med vattnet i frysen.

Ishjärtan i trädet - Vi fryser ishjärtan med trådar för att hängas i vårt tematräd som vi kommer att följa genom årstiderna.

Plocka in snö och is - Vi tar in en bit is och en bit snö utifrån för att se vad som händer när det smälter.

Göra egen fågelmat - Vi tillverkar egen fågelmat som vi hänger ut till fåglarna.


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter