Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

9

Svenska åk 9, Författarporträtt

Ärentunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 2 februari 2021

Under arbetsområdet kommer du att fördjupa dig och leta fakta om en författare och hens verk. Du ska sedan skriva ett författarporträtt.

Undervisning

Du kommer att:

  • bli tilldelad en författare som du ska skriva ett författarporträtt om (se mall)
  • läsa om författaren och tiden när hen levde i Svenska direkt 9
  • läsa ett förkortat verk som författaren har skrivit
  • leta efter mer fakta om författaren och författarens verk från olika källor
  • resonera om källornas trovärdighet och relevans

 

1800-talet: Det moderna genombrottet i Sverige s. 134-135
August Strindberg s. 136-137
Fröken Julie s. 217-224

1890-talet: Nittiotalisterna s. 142-143
Selma Lagerlöf s. 144-145
Kejsarn av Portugallien s. 229-234

1900-1920 s. 150-151
Pär Lagerqvist s. 158-159
Onda sagor s. 248-249

1900-1920 s. 150-151
Hjalmar Söderberg
Den allvarsamma leken s. 225-228

Arbetarförfattarna gör entré s. 174-175
Moa Martinsson s. 178-179
Mor gifter sig s. 250-253

 

Arbetarförfattarna gör entré s- 174-175
Ivar-Lo Johansson s. 176-177
Sista brevet till Sverige s. 262-267

 

Bedömning

Du blir bedömd genom det författarporträtt som du skriver under lektionstid.

Se kalendariet på skolans hemsida när uppgifterna ska lämnas in.


Läroplanskopplingar

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen
Svenska åk 9, Författarporträtt
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback