Skolbanken Logo
Skolbanken

Tema vatten

Björkängen förskola, Kungälv · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Vi arbetar med vatten i dess olika former. Vi använder oss av experiment, upptäcker med alla sinnen. Vi pratar om vart vattnet kommer ifrån och vad man använder det till.

Vi valde vatten som tema för att det är ett brett ämne som är lätt att knyta till barnens vardag i olika sammanhang så som väder, miljö, hygien, kost samt att vatten är lätt att utforska och upptäcka. Dessutom vill vi uppmärksamma det intresset barnen visar för vatten, som bidrar till en rolig, trygg och lärorik verksamhet.

 

Mål:    • Vi vill att barnen ska få möjlighet att utveckla sin förståelse för vattnets betydelse för vår existens på ett lustfullt sätt. 
  • Vi vill att barnen skall få uppleva vatten i olika former samt få grundläggande kunskaper om vatten.
  • Vi vill att barnen ska få ha inflytande över samt vara med och påverka innehållet utifrån deras intresse. 
  • Vi vill att barnens intresse för vatten ska uppmärksammas och därmed bli ett lärandeområde vi fokuserar på.


Vi tar oss an temat med olika experiment exempelvis vad flyter-sjunker, vattnets olika former, ytspänning mm.

Vilka hypoteser ställer vi och barnen? Vilka antaganden och slutsatser kan vi göra? 

Vi gör även olika skapande aktiviteter med vattentema.

 


Läroplanskopplingar

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback