Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

9

Arv och utveckling

Årstaskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Människor är mer lika än olika! På vilket sätt förklarar vi det med de kunskaper vår art har i genetik? Hur skapas våra anlag och egenskaper? Vad är det som säkerställer en variation bland oss människor? Det är några av frågorna du kommer får svar på inom detta arbetsområde.

 

 

Lärandemål

 

Du ska kunna:

 

·         Hur egenskaper ärvs (korsningsschema)

 

·         Olika typer av celldelning (vanlig celldelning, reduktionsdelning)

 

·         Förklara hur proteiner bildas

 

·         Förklara och använda begrepp som ingår i genetikområdet

 

·         Några ärftliga sjukdomar/förändringar som kan drabba oss, orsaker och behandling

 

·         Vad som menas med genteknik, hur det kan användas, argumentera för och emot genteknikens användande

 

 

 

Veckoplanering

 

Vecka

Lektion 1

Måndag

Lektion 2

Tisdag

Lab (halvklass)

5

*  Arvet
s.318-321

 

*  Hur förs arvsanlagen vidare s.323-325, 327

 

 

Lab/uppgifter

6

*  Hur ärvs egenskaper?
s.326-329

 

* Människan och generna
s.330-333

 

Lab/uppgifter

7

* Vad är en klon

* Arvsanlagen kan förändras
s.334-336

* Genteknik
s.340-351

 

Lab/uppgifter

8

* Genteknik
s.340-351

 

Prov

 

 

 

 

 

 

Arbetssätt, arbetsformer

 

Planering och genomförande av laborationer, dokumentering av resultat

 

Arbete med uppgifter/frågeställningar enskilt och i grupp

 

Gemensamma genomgångar

 

Inlämningsuppgifter och övningsuppgifter

 

Diskussioner

 

Test              

 

 

 

Bedömning av kunskaper/förmågor genom

 

Lektionsaktivitet, exempelvis genomgångar med diskussioner, enskilt eller i grupp

 

Hur du genomför och dokumenterar laborationer

 

Din förmåga att använda, beskriva och förklara begrepp som du lärt dig under arbetsområdet

 

Redovisningar, diskussioner

 

Läxor/inlämningsuppgifter

 

Prov/test

 

                     

 

 

Utvärdering och dokumentation

 

Utvärdering sker skriftligt och/eller muntligt

 

Dokumentation sker via matriser

 

 

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.

Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.

Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.

De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback