Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 5

Naturvetenskaplig hållbar utveckling januari-mars 2021

Stadsskogens förskola, Alingsås · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Planering för nallen januari-mars

Språkfrämjande strategier. Naturvetenskap och Hållbar utveckling

Den sociala dimension av hållbar utveckling:

 • Polyglutt: barnkonventionenens böcker , komma till tals, Lika värde
 • Tema: Snick & Snack i Kungaskogen
 • vad betyder demokrati?
 • Hur fungerar det hos oss?
 • vad betyder kränkning?
 • Mobbing?
 • vi disskuterar våra pusselbitar,samt våra olikheter/likheter: Mångfald
 • vi gör en tankekarta tillsammans.
 • UR. Ugglan och kompisproblemet, djuren på djuris. Stop
 • Genus perspektiv. Stopp min kropp

den ekologiska dimentionen:

 • polyglutt: krafthjältarne
 • UR: barr och pinne, djurverket
 • olika material/uppdragi temat Kungaskogen

den ekonomiska dimensionen:

● Att källsortera och återanvända, gå med barnen till soprummet

● Att vara varsam i hanteringen av leksaker och material

vi har 8 veckor på oss att arbeta med naturvetenskap och hållbar utveckling.

V 1,2 ( naturvetenskap och socialt hållbarhet). Vi människor är en del av naturen. Hur mår vi best? Vad behöver vi? Vad säger barnkonventionen, läroplanen, m.m.

V. 3,4 ( naturvetenskap och ekologiskt hållbarhet). Hur ska vi ta hand om miljön runt oss?

v. 5,6 ( naturvetenskap och ekonomiskt hållbarhet). vad har det betydelse att använda naturens resurser. Är det gratis? Kan vi använda resurserna hur vi vill? vad är pengar? hur byggs våra leksaker? Hur ska vi ta hand om dem?

v. 7,8 sammanfattning. Vad barnen visade mest intresse för? Kan vi spåna vidare på det? Vad har vi lärt oss?

V.5

# tisdag: introduktion om grupper och innebörden av naturvetenskap & hållbar utveckling( tankekarta)

För oss om människor handlar natur, djur och växter. Hur kan vi ta hand om alla dessa och vad behöver vi lära oss? Vårt akvarie!

Observera barnen i Lek och lyssna på deras samtal.

onsdag: promenad i när miljön hitta promenad kompisen med rim par, tittar på en saga från barnkonventionen och samtalar kring det.

torsdag: kort samling, samtalar om demokrati, lika värde, lyssna på varandra, m.m.

Barnen reflekterar över veckan och detta dokumenteras på en tankekarta.

 

v. 6

tisdag: presentation av sagan Vännerna i Kungaskogen på youtube och bok läsning, Grupplek, experiment om vattnets olika former(frysa vatten till is i handskar och muggar.

onsdag: kompis promenad i närmiljö med olika upptäckter på vinter,

vattnets kretslopp visa barnen med experiment/ måla is blocken ute

torsdag: språkkista, sammanfattning.

Barnens reflektion över veckan titta på dokumentationer/ bilder

 

 

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback