Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

SO åk 1

Myggenäs skola, Tjörn · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Innehållet för undervisningen i SO (geografi, samhällskunskap, religion, historia) åk 1.

Pedagogisk planering

 

SO (geografi, samhällskunskap, religion, historia)                                                                   Årskurs:1

Myggenäs skola                                                                                                                               Läsåret 20-21

Ansvarig lärare: Marie Andersson/Marie Wislander

                                                                                            

                                                                                              

Syfte:

 • Utveckla kunskap om hur individen och samhället påverkar varandra
 • Utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, och betydelsen av jämställdhet
 • Utveckla förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna
 • Stimulera elevernas nyfikenhet för historia
 • Utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt, tänka och leva
 • Utveckla kunskapen om våra religiösa traditioner och högtider

 

Centralt innehåll:

Att leva tillsammans

 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, t.ex. i skolan och sportsammanhang
 • Livsfrågor med betydelse för eleven t.ex. gott och ont, rätt och orätt, kamratskap

 

Att leva i världen

 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag t.ex. frågor om trafik, energi
 • Hur möten t.ex. klassråd organiseras och genomförs
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendomen
 • Några berättelser ur bibeln och deras innebörd samt några advents- och julpsalmer

 

Bedömning:

 • Eleven kan ta konsekvensen av sitt eget handlande
 • Eleven kan säga förlåt och mena det
 • Eleven känner till skolans normer och regler
 • Eleven visar respekt för kamrater och vuxna

 

Undervisning:

 • Familjen
 • Skolvägen – trafik
 • En bra kamrat
 • Klassråd
 • Skolan – regler
 • Våra högtider

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback