Skolbanken Logo
Skolbanken

Estetisk verksamhet, skapande

Hammars skola A, Kristianstad · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Skapande verksamhet

Förmågor att utveckla

Du ska utveckla din förmåga att:

skapa med olika sorters material, redskap och tekniker

undersöka olika estetiska uttryck

känna igen olika färger, former och strukturer

 

Arbetssätt

Vi kommer arbeta med att du får skapa med olika sorters material som tex papper, silkespapper, färg, lera.

Vi kommer slags tekniker så som måla med färg, måla med pennor, klippa, klistra, måla med pensel, svamp och andra föremål.

Vi kommer att benämna och träna på färgernas namn.

Vi kommer arbeta med former och strukturer på olika sätt.

Vi kommer koppla samman vårt skapande med våra olika teman som tex högtider, växter och djur.

Bedömning

Det som kommer bedömas är:

Din förmåga att vara delaktig i att skapa med olika material, tekniker och redskap.

Din förmåga att kunna benämna och känna igen olika färger och några redskap.

Din förmåga att våga prova nya arbetsmoment.

 


Läroplanskopplingar

skapa genom bild, musik och slöjd,

välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,

Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.

Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.

Verktyg, redskap och instrument som kan användas i estetisk verksamhet.

Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.

Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.

Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback