Skolbanken Logo
Skolbanken

Matematik - De fyra räknesätten

Öö tag bort (Streteredsgrundsär), Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 4 februari 2021

Vi arbetar med de fyra räknesätten på olika vis.

Tidsperiod

HT '20

Så här kommer vi att arbeta:

Eleverna får erfara alla fyra räknesätt och får använda sig av olika slags hjälpmedel, såsom konkreta föremål, digitala lösningar och olika sätt att ställa upp på papper, för att hitta strategier och lösningar i vardagen.

Syfte/förmågor att utgå ifrån

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och en tilltro till sin egen förmåga att använda matematik i olika sammanhang. 

Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om grundläggande matematiska metoder och hur dessa kan användas för att besvara frågor i vardagliga situationer. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får uppleva matematiken som en estetisk och kreativ aktivitet som kan användas vid problemlösning och matematiska undersökningar.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt förhållningssätt i situationer där det finns behov av att göra överväganden om matematisk rimlighet. Eleverna ska genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digitala verktyg och programmering för att kunna undersöka problemställningar och matematiska begrepp, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.

Vidare ska undervisningen i matematik bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om ämnesspecifika begrepp. 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • lösa matematiska problem,
  • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
  • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

 

Kunskapskrav och bedömning

Eleverna bedöms genom observation, interaktion och diskussion.

 


Läroplanskopplingar

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

De fyra räknesätten och hur de kan uttryckas och visas med ord, konkreta material, bilder och symboler.

Centrala metoder för addition och subtraktion vid huvudräkning, vid beräkningar med skriftliga metoder och vid användning av digitala verktyg.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.

Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Hur de fyra räknesätten uttrycks och visas med hjälp av ord, konkreta material, bilder och symboler.

Centrala metoder för de fyra räknesätten vid överslagsberäkning, huvudräkning samt med beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metoders användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.

Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.

Eleven kan medverka i att lösa enkla problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.

Dessutom medverkar eleven i att göra beräkningar och lösa additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1 – 100 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skiftliga räknemetoder.

Eleven bidrar också till omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar.

Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.

Eleven kan lösa enkla problem i vardagliga situationer genom att pröva och välja strategier som leder fram till delvis fungerande lösningar.

Dessutom beräknar och löser eleven additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1 -100 på ett delvis fungerande sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skiftliga räknemetoder.

Eleven ger också enkla omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar.

Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.

Eleven kan lösa enkla problem i vardagliga situationer genom att pröva och välja strategier som leder fram till väl fungerande lösningar.

Dessutom beräknar och löser eleven additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1 -1000 på ett väl fungerande sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skiftliga räknemetoder.

Eleven ger också välutvecklade omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar.

Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.

Eleven kan medverka i att lösa problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.

Dessutom beräknar och löser eleven additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1-10 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skiftliga räknemetoder samt medverkar i att visa och uttrycka multiplikation och division.

Eleven kan bidra till resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.

Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.

Eleven kan lösa problem i vardagliga situationer på ett delvis fungerande sätt.

Dessutom beräknar och löser eleven additions-, subtraktions-, multiplikations- och divisionsuppgifter på ett delvis fungerande sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skiftliga räknemetoder.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.

Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.

Eleven kan lösa problem i vardagliga situationer på ett väl fungerande sätt.

Dessutom beräknar och löser eleven additions-, subtraktions-, multiplikations- och divisionsuppgifer på ett väl fungerande sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skiftliga räknemetoder.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.

Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter