Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5 - 6

Uppfinningar

Oxledsskolan F-6, Partille · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Projekt tillsammans med teknik där eleverna får skapa egna uppfinningar i grupp. Skriva olika texttyper/ ge respons samt genomföra muntlig redovisning

INNEHÅLL: 

Skiss och modell. (teknik)

- Rita en enkel skiss och visa din lärare.

- Bygg en tydlig och noggrann tredimensionell modell, i valfri storlek och material. Om möjligt ska modellen vara rörlig vid vridningspunkterna.

- Rita en tydlig och noggrann skiss från två vyer. Sätt ut mått på skissen. Skriv i skissen vilka material ni tänker använda när er uppfinning tillverkas på riktigt.

Spara skissen i er mapp. Ta en tydlig bild på er skiss och spara digitalt om ni vill. 

Instruktionshäfte

Skriv tydliga instruktioner om hur er uppfinning fungerar och hur den ska användas. Läs gärna igenom några instruktionshäften eller bruksanvisningar innan ni börjar.

 

Informationstext

Skriftlig inlämning. Texten ska vara minst 1 A4-sida och det ska vara skrivet i löptext. Följande punkter ska finnas med i er text. Motivera era svar.

 • Beskriv kortfattat funktionen - Vad ska den användas till och hur? Vilket behov finns i samhället, vilket problem vill ni lösa? Jämför gärna med andra och tidigare uppfinningar.

 • Vem ska använda er uppfinning, vem har nytta av den? Är uppfinningen riktad till en speciell grupp människor? Vad är viktigast för din köpare – funktion eller design eller något annat?

 • Hur ska uppfinningen vara förpackad? Var ska den säljas (var handlar din köpare)? Hur mycket får den kosta?

 • Resonera kring hur uppfinningen kan påverka samhället nu och i framtiden. Vilken betydelse har den för enskilda personer - för hur vi mår och hur vi lever. Vilken betydelse för hela samhället, t,ex, Sverige? Har den någon betydelse för miljön? Vad är bra och vad är dåligt med uppfinningen? (Resonera gärna i flera led…)

 • Beskriv kortfattat konstruktionen - Hur den är uppbyggd och hur olika delar samverkar.

 • Förklara och motivera vilka material uppfinningen ska tillverkas av. Vilka egenskaper ska materialen ha, vilka fördelar med materialet gjorde att ni valde det? Måste den vara gjord av ett miljövänligt material?

 • Kom på ett bra namn till er uppfinning. (Om ni hinner: Skriv en slogan som ni kan använda i reklamkampanjen). 

Reklamaffisch

En reklamaffisch där ni gör reklam för er uppfinning. Vad det är för något, hur fungerar den, varför man skall köpa just er uppfinning. Lägg tid på layout, bilder med mera. Man skall bli sugen på att ta med er uppfinning hem! Tänk på vem reklamen är riktad till, är det för en pensionär? En mamma? För alla?

Vill man göra en tillhörande reklamfilm så får man gärna det! (valfritt)

 

Muntlig redovisning

Arbetet kommer att avslutas med en muntlig gruppredovisning.
I redovisningen ska ni:

 • Göra reklam för er uppfinning så att man blir sugen på att köpa den.

 • Berätta om hur er uppfinning fungerar och används.

 • Förklara varför ni valt att göra er uppfinning, vilka behov finns i samhället? Hur kommer den att påverka?

 • Visa modellen som ni skapat och förklara hur den är konstruerad.

 • Förklara varför ni valt just det material som ni valt för er uppfinning.

 • Alla i gruppen måste delta och delta muntligt

 

 

 


Läroplanskopplingar

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback