Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Musik Tema Genrer

Nybohovsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Olika musikstilar - genrer och deras karaktär, typiska stil, artister och instrument.

 

 

 

Nybohovsskolans pedagogisk planering                                                                                                            

 

Datum: 2021-01-11

 

Ämne:  
Musik

 

Område/Tema/Innehåll:  
Genrer

 

Vecka:  2-8

 

Syfte: 
Du ska känna till vad som är typiskt för musikgenrerna rock, pop och klassisk musik och deras subgenrer. Hur de uppkom och utvecklats samt några av de största artisterna inom respektive genre.

 

 Mål:
Genom att lyssna på olika låtar ska du kunna tala om vilken genre låten tillhör. Du ska känna till några artister samt instrument som är typiska inom varje genre.

 

Arbetssätt: I punktform 

 

·         Vi tittar och lyssnar på musikvideos

 

·         Vi lyssnar på olika låtar inom olika musikgenrer

 

·         Läser texter om musikgenrer

 

·         Diskussioner kring de olika musikgenrerna

 

 

 

Allmänna anpassningar: 

 

·         Hörselkåpor

 

·         Placering i klassrummet

 

·         Ipads appar

 

Kunskapskrav        Nivå 1                                                  Nivå 2                                           Nivå 3

 

Eleven kan med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.

Eleven kan med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.

 

Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback