Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Vattnets kretslopp och vattnets faser

Hammars skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Under detta arbetsområde kommer du att få lära dig om vatten och vattnets olika faser. Viktiga begrepp: - Fast - Flytande - Gas - Kretslopp - Värmer - Ånga - Avdunstar - Kondenserar

Syfte: (Förmågorna vi tränar)
- genomföra systematiska undersökningar
- använda ämnets begrepp för att beskriva och förklara naturen

 

Konkretisering: (Detta kommer du lära dig)

- beskriva vattnets olika faser.
- utföra undersökningar som handlar om vatten.
- beskriva vattnets kretslopp.


Arbetssätt: (Såhär kommer vi jobba)

- Se på en film om vattnets kretslopp.
- Ritar egna bilder där vattnets kretslopp beskrivs.
- Utföra experiment
- Arbete enskilt, i par och grupp.


Bedömning:

- utifrån en bild beskriva vattnets kretslopp. 
- rita eller skriva hur vatten ser ut i de tre olika faserna.
- rita eller skriva hur vattnet övergår till en annan fas

 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen
Vatten och vattnets faser
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter