Skolbanken Logo
Skolbanken

RubinenTeamplan och Process veckoreflektion Skulltorps förskolor VT21

Annebergs förskola, Partille · Senast uppdaterad: 16 februari 2021

Planeringsmall för veckan

Teamplansmall

 

 • VAR ÄR VI?

   

  Analys av barnkonferens. Kartläggning.

   

  Vilka situationer fångar barnens intressen?

   

  Sång, dans, musik, skapande.

   

   

   

  Vilka behov ser ni hos barngruppen som ni behöver arbeta med?

   

  Det svenska språket, vi har både yngre barn som knappt har något språk samt en del äldre barn som är tvåspråkiga och saknar större ordförråd.

   

   

   

   

   

  VART SKA VI?

   

  Vilka strävansmål ur läroplanen ska vi fördjupa oss i utifrån analysen av barnkonferensens kartläggning?

  "Mål - – ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,"

  "Mål – förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans"

  Lpfö18

   

   

   

  Vad innebär strävansmålet/en för er i arbetslaget?

   

  Språk lärs på många olika sätt och mest genom barnens intressen och nyfikenhet och att barnen upplever att det vi gör är meningsfullt.

  Att barnen lär sig använda sitt språk och för det måste de utöka sitt ordförråd.

   

   

   

  HUR GÖR VI?

   

  Vad ska vi skapa för erbjudanden/aktiviteter utifrån analysen av kartläggningen, valda mål och de frågor som vi reflekterat kring?

   

  Att hela tiden prata med barnen, benämna allt.

  Sångsamling

  Sagosamlingar

  Samlingar med olika innehåll

  Högläsning

  Dans, musik, rörelse, att prata om vad vi gör

  Använda instrument o lära sig vad de heter

  Skapande, ex lära sig färger och former genom skapande

  ABC sång, räkna, olika räknesätt

  Dela upp barnen, olika aktiviteter för äldre och yngre barn.

   

   

  Hur skapar vi en inspirerande lärmiljö både inom- och utomhus utifrån vårt valda tema? Vilket material behöver vi tillföra?

   

  Nya böcker

  Hänga upp inspirerande material på väggar att prata kring ex färger, siffror, alfabet, babblarna, former osv.

  Läsa bok utomhus

  Ta med sig skapande utomhus

   

   

   

  Hur gör vi barnen delaktiga och hur får de inflytande?

   

  Just nu är gruppen väldigt uppdelad, vi har många väldigt små barn som helt enkelt bara behöver lära sig fler ord för att kunna uttrycka sig och samtidigt barn som är runt 4 år där vissa är tvåspråkiga och knappt pratar svenska och andra 4åringar som har ett väldigt brett ordförråd och stort intresse för sagor, böcker, skapande osv. För att barnen ska kunna få inflytande måste samlingarna delas annars måste de hela tiden anpassa sig till varandra. Då kan vi ännu mer upptäcka varje barns intresse och veta hur vi ska gå vidare, ex högläsning för äldre med svårare böcker osv.

  Ställa frågor, ta reda på deras intressen, ex pärla - passa på att lära sig färger, räkna med barnet osv. Prata om former osv som sitter på väggarna. Ställa frågor medan man läser en bok osv.

   

  Vilken blir min roll som pedagog?

   

  Att hela tiden prata med barnen, benämna allt, vara nyfiken och lyhörd för barnens intressen, följa våran veckoplanering.

   

   

   

  Hur ska vi dokumentera, dvs val av metod.

   

  Ipad, bilder, unikum.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback