Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

1 - 9

Bokstavsträning samt avkodning år 1

Storvretaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Känna igen alla bokstäver och bokstavsljuden.

Eleven kommer att träna bokstäver och ljudningsstrategi via 7-stegsmetoden. Träning kommer också att ske via appen Bornholm på Ipad. 

 


Läroplanskopplingar

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Intensivträning
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter