Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Jämställdhetsplanering Empati

Förskolan Alma, Östhammar · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

 

 

Mål:

-Vi vill att barnen utvecklar sin medkänsla och inlevelse i andra människors situation
-Vi vill att barnen visar hänsyn och hjälper varandra
-Vi vill att barnen utvecklar sin förmåga att sätta ord på sina känslor
-Att det är accepterat att visa och känna alla känslor.

 

Undervisningstillfällen:

-Massage
-Vi tittar i speglar och uttrycker känslor vi har
-Känslolekar
-Kompisböcker

 

När, var, hur, varför?

När:
- I den dagliga verksamheten

Var:
- I alla våra rutin och vardagssituationer

Hur:
-Vi är närvarande i barnens lek och aktivitet så att vi kan stödja och hjälpa dem i olika situationer.
-Vi läser böcker som tar upp olika känslor och situationer som barnen kan hamna i.
-Uppmuntrar barnen att hjälpa varandra som t ex när någon är ledsen, vid städning, vid påklädning mm.
-Vi leker lekar, vi använder speglar för att se hur vi ser ut vid olika känslor, vi använder känslobilder.

Varför:
För att få barnen att förstå hur de kan vara bra kompisar mot varandra, förstå varandra i olika situationer och visa empati mot varandra.


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter