Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

6

Allemansrätten - årskurs 6

Västervångskolan F-9, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 11 februari 2021

För årskurs 6.

Allemansrätten

 

Framöver ska vi arbeta med friluftsliv och allemansrätten. Friluftsliv innebär olika fritidsaktiviteter ute i naturen. Men ute i naturen behöver man förhålla sig till olika regler som säger vad man får göra och inte göra ute i naturen. Detta tar du reda på genom att lära dig om allemansrätten. Allemansrätten är regler som vi behöver förhålla oss till ute i naturen. Arbetsmetoderna kommera vara genomgång, Gleerups, diskussioner, film och olika övningar som till exempel frågesport och memory. 

 

Efter 3-4 lektioner ska vi avsluta arbetsområdet med ett litet skriftligt förhör. 

 

Syfte

Ni ska utveckla en förståelse över vad allemansrätten är för något

 

Kunskapskrav

 

Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler

 


Läroplanskopplingar

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Matriser i planeringen
Allemansrätten
Uppgifter
Läxförhör Allemansrätten

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback