Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Samband åk 8

Nannaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Här ska du lära dig att tolka olika samband och beskriva olika samband med hjälp av tabeller, diagram och formler

Mål

 

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

  • tolka olika typer av samband
  • beskriva linjära samband med hjälp av tabeller, diagram och formler.
  • beskriva proportionella samband

Begrepp som du ska kunna använda är: x-axel, y-axel, tabell, diagram, graf, formel, linjära samband, proportionell, proportionalitet.

 

Arbetssätt

 

  • Lärarledda genomgångar
  • Färdighetsträning
  • Problemlösning
  • Diskussionsuppgifter

 

Du planerar själv ditt arbete utifrån dina mål och förutsättningar. Du kan själv välja mellan blåa, gröna och röda sidor. 

 

Bedömning
Du kommer att bedömas genom den kunskap du visat under lektionsarbetet och på ett skriftligt prov.

 

Du kommer att bedömas enligt de fem förmågorna: metod, begrepp, problemlösning, kommunikation och resonemang. 


Läroplanskopplingar

Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Planering Kapitel 4 Samband 8B