Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

5

Liljeforsskolan- Argumenterande text åk 5

Liljeforsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

I en argumenterande text berättar du vad du tycker om olika saker. Du försöker övertyga någon att tycka samma som du.

Konkretiserade mål

Vi kommer i undervisningen att:

Arbeta med nya ord och begrepp.

Använda oss av de språkliga dragen en argumenterande text har.

Skriva en egen argumenterande text.

Muntlig presentation.

 

Arbetssätt

Vi arbetar enligt cirkelmodellen i boken "Språkkraft" och tränar på argumenterande texter, åsiktsverb, huvudsats, bisats samt

konjunktioner.

Vi går genom ämnesspecifika begrepp tillsammans och söker nya ord i lexikon.

Vi samtalar, diskuterar och bygger upp vår förförståelse om texten.

Vi arbetar med lucktexter för att öva stavning samt läsförståelse.

Vi planerar och skriver en gemensam text.

Vi skriver en egen argumenterande text och redovisar den.

Vi arbetar med självbedömning, kamratrespons samt utvärdering av detta arbetsområde.

 

Bedömning 

Din språkutveckling bedöms kontinuerligt genom att:

Delta aktivt i undervisningen både muntligt och skriftligt.

Använda strukturen för en argumenterande text när du skriver samt göra en muntlig redovisning.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

välja och använda språkliga strategier,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven använder då i huvud­ sak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak funge­rande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback