Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

9

Kejsaren av Portugallien

Rödabergsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Under arbetet med momentet "Tre svenska klassiker" ska du bl a läsa romanen Kejsaren av Portugallien av Selma Lagerlöf. I denna planering hittar du uppgifter som vi ska diskutera och/eller skriva om.

INNEHÅLL/CONTENT

Läsning av romanen i längre beting.

Diskussioner i grupp

Enskilda skrivuppgifter

MÅL/TARGET

Du ska känna att du kan ta dig egenom en text skriven för över 100 år sedan och kunna relatera innehållet i romanen till frågeställningar som känns aktuella även idag.

FRAMGÅNGSFAKTORER/SUCCESS STRATEGIES

Se till att läsa regelbundet, så du följer med i planeringen. Titta i planeringen så att du vet hur långt du ska ha läst och till när.

Var aktiv under gruppdiskussionerna.

Ställ frågor.

BEDÖMNING/ASSESSMENT

Inspelade gruppdiskussioner

Enskilda skrivuppgifter

MATERIAL/RESOURCES

Lars Molins inspelning från 1993:

https://www.oppetarkiv.se/video/1668203/kejsarn-av-portugallien-avsnitt-1-av-3

https://www.oppetarkiv.se/video/1668105/kejsarn-av-portugallien-avsnitt-2-av-3

https://www.oppetarkiv.se/video/1668161/kejsarn-av-portugallien-avsnitt-3-av-3

Texten på nätet om du glömt ta med din bok:

http://runeberg.org/portugal/

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Läslogg 1: s 7-91 Muntlig diskussion som spelas in.
Uppgift 2