Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Samhällskunskap åk. 5

Hågadalsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Vi kommer att arbeta med två huvudsakliga teman under årskurs 5. Individer och gemenskaper: Det handlar om dig och mig och alla andra. Hur kan en familj se ut? Vilka minoriteter finns i Sverige? Vad är ett jämställt samhälle? Information och kommunikation: Det handlar om vad omvärlden vill säga oss. Vad är medier? Hur påverkas vi av medier? Hur undviker man att bli lurad? Häng med och leta efter svaren!

Under det här arbetsområdet ska du visa att du kan: (kunskapskrav och förmågor)

 • Beskriva samband mellan oskrivna regler (normer) i samhället och  sådant vi möter i t. ex. film och böcker.

 

 • Förklara hur individer och grupper kan påverka beslut i samhället, men även vad som kan begränsa människors möjligheter att påverka samhället. 

 

 • Undersöka någon samhällsfråga som påverkar dig.

 

 • Uttrycka en ståndpunkt, åsikt, i någon samhällsfråga.

 

 • Söka information.

 

 • Diskutera om en källa är trovärdig eller inte.

Det kommer du att få visa genom att: (bedömning)

 • Gemensamma diskussioner och klassrumsuppgifter.
 • Arbetshäfte.
 • Prov.

Du kommer att få lära dig: (centralt innehåll)

 • Familjen och olika sätt att leva tillsammans.
 • Normer, samhällets oskrivna regler.
 • Jämställdhet.
 • Hur samhället kan hjälpa människor på olika sätt. 
 • Sveriges ursprungsbefolkning samerna och andra nationella minoriteter.
 • Hur normer framställs i medier.
 • Hur vi påverkas av reklam. 
 • Hur man är källkritisk och undviker att gå på lögner på internet.
 • Hur man söker information och använder medier på ett bra sätt. 

Hur ska vi lära oss detta? (undervisning)

 • Gemensamma diskussioner utifrån Puls samhälle. 
 •  Arbetshäften och klassrumsuppgifter.
 • Filmer från UR.     

 


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.

Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.

Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.

Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.

Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.

Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.

Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback