Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

2 - 6

Fri lek utomhus

Brogetorp förskola, Flen · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Pedagogerna på förskolan ska vara deltagande och undervisande i den fria leken utomhus för att kunna ta tillvara på barnens tankar, ideer och utmana barnen i deras lärprocesser med både material och utmanande frågor.

Datum: Vt-21

 

Ansvarig: Alla pedagoger på Granen

 

Innehåll: Den fria leken är viktig men med inslag och engagemang från pedagoger sker ett ökat lärande i undervisningssyfte tillsammans med barnen.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter