Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

7 - 9

Pedagogisk planering - år 8 historia - tidslinjer och tidsepoker

Observatorielundens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Översiktlig planering av momentet Tidslinjer och tidsepoker. Ändringar i planeringen kan komma att göras då anpassningar görs till grupper och arbetet i klassrummet. Uppgifter läggs upp i teams och där lämnas de också in. Bedömning på uppgifter görs på skolplattformen genom enskilda uppgifter eller prov som kopplas till kunskapskraven.

 

Vad?

Hur?

Arbetsuppgifter

- Genomgång av historiska epoker

- Fördjupning och redovisning av en historisk epok

- Resonemang kring kontinuitet, förändring, utvecklingslinjer och samband

- Resonemang kring tänkbara utvecklingslinjer

-Källor och källkritik

 

Tidsplan v.5-11

Datum för bedömningstillfällen; 21/3 sista inlämningsdagen för större inlämningsuppgift. Uppgifter som ligger till grund för bedömning kommer även att göras under lektionstid och lämnas in under momentets gång. 

 

Varför?

Koppling till nationella mål och kunskapskrav

 

har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder

har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder

har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder

för enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord

för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord

för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord

 

undersöker några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor

undersöker några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor

undersöker några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor

beskriver enkla samband mellan olika tidsperioder när det gäller kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor

beskriver förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder vad det gäller kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor

beskriver komplexa samband mellan olika tidsperioder vad det gäller kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor

anger någon tänkbar fortsättning på utvecklingslinjer vad det gäller kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor

anger relativt väl någon tänkbar fortsättning på utvecklingslinjer vad det gäller kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor

anger väl någon tänkbar fortsättning utvecklingslinjer vad det gäller kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor

motiverar sitt resonemang kring tänkbara utvecklingslinjer med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet

motiverar sitt resonemang kring utvecklingslinjer med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet

motiverar sitt resonemang kring utvecklingslinjer med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet

 

använder historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor

använder historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor

använder historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor

för enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans

för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans

för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans

 

använder historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt i studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används

använder historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt i studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används

använder historiska begrepp på ett väl fungerande sätt i studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback