Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

4

Värme, kyla och väder

Årsunda kyrkskola, Sandviken · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Varför är solen så viktig för allt levande? Hur kan det blåsa? Varför svalnar en kopp varm choklad om den får stå ett tag? Hur kan vi spara värmen i husen? Vad är dimma? Dessa är några av sakerna som vi kommer att ta reda på under kommande veckor när vi läser om värme, kyla och väder.

Mål:

När vi är klara ska du 

 • veta varför solen är viktig för livet på jorden.

 • kunna ge exempel på energikällor.

 • kunna ge exempel på hur vi kan spara värme.

 • kunna ge exempel på hur värme kan sprida sig.

 • kunna förklara hur vindar uppstår.

 • veta hur moln, regn och snö bildas.

 • kunna förklara vad som menas med väderprognos.

 • kunna ge exempel på hur man kan mäta väder.

 

Hur ska jag göra för att lära mig det då?

Vi kommer att

 • läsa olika texter tillsammans och diskutera dem.

 • se på filmer och diskutera innehållet.

 • läsa och se på olika väderleksrapporter.

 • arbeta med skriftliga uppgifter och skriva egna sammanfattningar.

 • göra olika experiment för att bland annat testa skillnaden på värme och kyla, hur blixtar uppstår.

 • skriva laborationsrapporter.

 

Hur får jag möjlighet att visa vad jag kan?

Genom att du

 • förklarar och beskriver olika fysikaliska fenomen.

 • förklarar och beskriver olika begrepp såväl muntligt som skriftligt.

 • visar dina kunskaper i diskussioner.

 • deltar aktivt och visar intresse vid olika experiment.

 • skriver laborationsrapporter.

 • visar dina kunskaper på ett skriftligt prov.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.

Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.

Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.

Matriser i planeringen
Värme, kyla och väder
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback