Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

5

Energi

Skytteskolan F-6, Göteborg · Senast uppdaterad: 3 februari 2021

Vad är energi? Kan det ta slut? Vart kommer all energi ifrån? Är det energi som får en ficklampa att lysa?

Våra mål

När du har arbetat med "Energi" ska du kunna:

- ge exempel på vad vi behöver energi till.

- förstå vad energiprincipen innebär.

- ge exempel på energikällor.

- veta skillnad på förnybar och icke förnybar energi.

- förklara hur vi människor kan påverka växthuseffekten

- genomföra och redovisa undersökningar 

- förstå och beskriva begreppen: elektricitet, energikälla, fossila bränslen, generator, växthuseffekt, strömavbrott, strömbrytare, sluten krets, turbin. 

 

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

- Titta på film

- Ha gemensamma genomgångar

- Arbeta i grupper och i par 

- Göra olika kopplingar

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper och förmågor genom:

- ett skriftligt prov

- diskussioner i helklass och i grupp

- observera hur du arbetar under undersökningar

- dina dokumentationer från undersökningarna 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.

Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback