Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Klara Svenskan åk 4 Faktatext

Malmaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

I svenskan kommer du nu att få lära dig vad som kännetecknar en faktatext. Du kommer att få utveckla din förmåga att skriva en faktatext med tydligt innehåll och en tydlig struktur. Faktatexten ska ha huvudrubrik och inledning och underrubriker med fakta. Det är viktigt att du tänker på att ha en tydlig styckesindelning. En faktatext har ofta en bild med bildtext som förtydligar.

Undervisning:

I svenskan får eleverna träna på att utveckla förmågan att:

- läsa faktatexter och förstå hur faktatexten är uppbyggd.

- hur man plockar ut det som är relevant, viktigt för just det ämne/ område du skriver om.

- hur man redovisar fakta/information på ett tydligt sätt såväl muntligt som i en faktatext.

- skilja mellan fakta och åsikt.

- hur man anger vilken källa man använt.

- hur man jämför olika källor och ifall man kan lita på det som står.

 

Vad bedöms?

- det du gör under lektionerna: diskussioner, övningar etc.

- den skriftliga inlämningsuppgiften: att skriva en faktatext.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback