Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 2

Storsamling på Fritids

Spekerödskolan, Stenungsund · Senast uppdaterad: 9 februari 2021

På storsamlingen deltar alla barn och vuxna på avdelningen, för att gå igenom veckan och samtala om saker som alla behöver veta. Här har barnen möjlighet att påverka sin vistelse på fritidshemmet.

Mål och syfte

Vi arbetar ständigt med att få barnen medvetna om och hur de kan vara med och påverka sin tid på fritids. Att de är viktiga pusselbitar i vår verksamhet. 

Vi strävar efter att få alla lika delaktiga och förstå att mötet är en viktig stund för alla. 

Hur

Varje vecka har vi storsamling på fritids. Här pratar vi om hur veckan ser ut, om vilka som ska planera fritidsgympan, vad vi ska göra i skogen och vi röstar om önskefredagen. Vi pratar om temat och om saker som barnen behöver veta om, snabba ändringar i planeringen etc. 

Vi har en fast dagordning som vi följer och barnen sitter på fasta platser i samlingen. Allt för förutsägbarhet och struktur. Vi har alltid en punkt "övrigt" så barnen kan lyfta andra frågor än de som står uppskrivna. 

Vi arbetar mycket med att respektera den som pratar och vänta på sin tur.


Läroplanskopplingar

successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och

har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback