Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Matematik Prima 1B

Stenbergaskolan åk F-3, Söderhamn · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Vi kommer att utgå från boken Prima matematik 1B, men också "prata" matte och arbeta med olika problemlösningar.

Mål för eleven:

  • Du ska kunna skriva och räkna addition och subtraktion med siffrorna 0 - 20.
  • Du ska veta vad hälften så många är.
  • Du ska kunna hela tiotal 0 – 100.
  • Du ska kunna lägesbegrepp och jämföra, uppskatta och mäta volym.
  • Du ska kunna klockans hela och halva timmar.
  • Du ska kunna använda tabeller och stapeldiagram.
  • Du ska kunna använda likhetstecknet.

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback