Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik, Teknik, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

NTA Jämföra och mäta

Stenbergaskolan åk F-3, Söderhamn · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

I åk 1 kommer du att få arbeta med NTA-temat Jämföra och mäta. Vi kommer att arbeta med längd och avstånd. Vi börjar med att göra jämförelser med kända längder och mäter sedan med hjälp av icke standardiserade enheter. Detta ska ge en god förförståelse för mätningar längre fram med linjal och måttband.

Syfte

Vi ska träna på olika begrepp inom matematiken och fysiken, t ex startpunkt, slutpunkt, sträcka, avstånd, mäta och jämföra. Förutsäga, undersöka och att slutligen jämföra resultatet med sin egen och andras förutsägelse är viktiga moment i detta tema.
Vi ska också prata om olika metoder att mäta och försöka lista ut vilken metod som är den bästa.

Centralt innehåll

Vi fokuserar på följande innehåll i kursplanen:
Att uppskatta, jämföra och mäta längd.

Arbetssätt

Vi kommer tillsammans i gruppen att formulera förutsägelser innan vi gör undersökningar med hjälp av olika slags mätverktyg.
Du kommer att få arbeta tillsammans med en kamrat då du ska lösa uppgifterna i de olika uppdragen vi gör.
Vi kommer sedan tillsammans i den större gruppen att följa upp varje grupps resultat och samtala runt likheter och olikheter i våra resultat.
Vi kommer att arbeta mycket laborativt.

Bedömning

Jag kommer att bedöma att du kan:
- använda de begrepp vi använder i temat
- använda mätverktyg
- avläsa och tolka enkla diagram
- samtala och ställa frågor kring de olika uppdragen

Tidsperiod

Vi kommer att arbeta med NTA-temat Jämföra och mäta under vårterminen 2021.  Vi kommer att använda både NO och matematiklektioner.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback