Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

NO i årskurs 1

Stenbergaskolan åk F-3, Söderhamn · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

NO årskurs 1 Läsåret 20-21

 

Det här kommer vi att jobba med under läsåret 20/21 

 

  • Vi kommer att lära oss om våra olika årstider samt kännetecken för dessa.
  • Vi kommer lära oss om vattnets olika faser, skillnaden mellan blandning och lösning och om luftens olika egenskaper.
  • Vi kommer att lära oss om några vanliga djur och växters livscykler.
  • Vi kommer att lära oss om några enkla näringskedjor som visar hur växter, djur och människor är beroende av varandra.

 

Våra metoder: 

  • Utföra experiment.
  • Diskutera och samarbeta i grupp.
  • Titta på filmer inom de olika ämnesområdena och diskutera.
  • Gestalta med hjälp av bilder.
  • Läsa och lyssna på kortare faktatexter och diskutera.
  • Vara ute i naturen 

 

 

 
 
 
  


Läroplanskopplingar

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.

Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback