Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

1 - 7

Mitt arabiska språk

Enheten för flerspråkighet grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Arabiska اللغة العربية Arabiska språket är inte ett svårt språk som det talas. Alla elever har möjligheter att utveckla sig i språket utifrån det stöd de får under en begränsad tid i skolan och så länge de tränar hemma och har ett tillräckligt stöd av en språkkunnig person. Att läsa och tala arabiska särskilt hemma är en nödvändig förutsättnig för eleverna att utveckla sig i språket och som spelar stor roll för att både öka elevernas lust att engagera sig mer och underlätta elevernas språkbemötande i alla kretsar. Vi ska använda en bok som heter "Almadkhal". De som redan kan alla eller de mesta bokstäverna kommer vi att börja jobba med enkla meningar och texter.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 Du ska få utveckla din förmåga att tala, och lyssna på det arabiska alfabetet, samt skriva rätt bokstav på rätt bild.  .

 Du ska få utveckla din förmåga att jämföra ljud i arabiska och svenska.

 Du ska få utveckla din förmåga att läsa och skriva ord på arabiska.

 Du ska få utveckla din förmåga att förstå det skrivna språket i böckerna (det klassiska arabiska språket).

Elevens lärande och utveckling

 Eleven får möjlighet att uttrycka sig muntligt och skriftligt.
 Får möjlighet att utveckla sina kunskaper när elevern översätter mellan språken.

Undervisningen och arbetsformer

Du kommer att läsa och skriva ord, meningar och enkla texter, förklara vad de olika orden betyder och översätta dem till svenska.

Du kommer att jämföra hur bokstäverna själva låtas utifrån de fyra tecknen och i ett ord.

Du kommer att hantera olika vanliga skrivfel i arabiska språket.

 Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att tala, lyssna, läsa och skriva. Detta gör jag kontinuerligt genom att förhöra dig på hemläxorna som du får en gång varje vecka genom att skriva i klassen och läsa ord och meningar. 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

Muntligt berättande för olika mottagare.

Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.

Matriser i planeringen
Kunskapkrav modersmål åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback