Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

5 - 9

Mitt arabiska språk

Enheten för flerspråkighet grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Arabiska språket är inte svårt som man hör talas om det, utan det är ett språk som man lär sig som andra språk genom att lägga tid åt och leva sig in i språket.

  

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅGA...

  - Att använda modersmålet för att kommunicera i tal och skrift
 

- Att uttrycka dig varierat och säkert i tal och skrift för att t.ex. berätta, beskriva och förklara dina åsikter. 
 

- Att hitta språkliga strategier för att göra dig förstådd eller förstå andra t.ex. hitta lösningar för att komma över språkliga hinder såsom ordklass, verbs böjningar, genus etc... 

  - Att anpassa språket (klassiska språket) efter mottagare, syfte, och olika sammanhang/situationer.

- Att hantera olika typer av texter (sagor, berättelser, fakta, dikter, …..)

 

 

SÅ HÄR KOMMER VI ATT JOBBA:

Vi kommer under vårterminen arbeta med följande arbetsområden:

- skriva egna texter av olika slag t.ex. faktatexter, berättelser....

- tala modersmålet så mycket som möjligt under lektionerna i större eller mindre grupper.

- läsa olika texter t.ex. faktatexter, sagor......

- träna på hur språket är uppbyggt t.ex. ordföljd, ordklass, genus, m.m och göra jämförelser med svenska.

- undersöka olika länder där modersmålet talas och reflektera över traditioner, kultur och olika samhällsfrågor. Vi gör jämförelser med Sverige.


Vi kommer bedöma:

 

-Din muntliga förmåga kommer att bedömas regelbundet under lektioner: hur aktivt du deltar i undervisningen och hur du  kommunicerar med andra.

-Din förmåga att förstå innehållet i en text.

-Din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift då andra förstår.

-Din förmåga att förstå vad andra säger och t.ex. delta i samtal.

-Din förmåga att bearbeta och utveckla dina texter, samt anpassa dig efter mottagare och syfte, samt situationer.

-Din förmåga att reflektera kring likheter och skillnader mellan olika kulturer.

-Din förmåga att högläsa avancerade texter.

-Din förmåga att utveckla din grammatik.

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Matriser i planeringen
Kunskapkrav modersmål åk 1-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback