Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

9

Atom och kärnfysik

Tullbroskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 2 februari 2021

Vi kommer att jobba med avsnittet atom- och kärnfysik. Du kommer under arbetsområdet bl a lära dig vilka delar består en atom av, beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning, förklara och visa på samband kring partiklar och strålning. Du kommer även att få lära dig vad halveringstid är, få fördjupade kunskaper om kärnkraft och hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik.

Innehåll

 • Partikelstrålning
 • Elektromagnetisk strålning
 • Kärnkraft
 • Atomens uppbyggnad
 • Strålning inom teknik och vård
 • Halveringstid och kol-14 metoden
 • Ljus och energi

Arbetssätt

 • Genomgångar
 • Film
 • Arbete med frågor
 • Avsnittet avslutas med ett skriftligt kunskapsprov tisdag vecka 9

 


Läroplanskopplingar

Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.

Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.

De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.

Matriser i planeringen
Atom och kärnfysik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback