Skolbanken Logo
Skolbanken

Späckhuggaren v.5-8

Skärgårdsstads förskola, Österåker · Senast uppdaterad: 2 februari 2021

Späckhuggare v.5-8 Samplanering för undervisning

Samplanering för undervisning

 

Varför

Läroplansmål

Vi upplever att barnen är intresserade utav djuren i havet. Efter barnens inflytande och att de fått rösta så går vi vidare med späckhuggaren.

-Förståelse för naturkunskap, kunskaper om växter och djur o

-Fantasi och föreställningsförmåga

-Ett nyanserat talspråk samt förmågan att leka

-Förmågan att använda matematik för att undersöka, reflektera över att pröva olika lösningar av egna och andras

-Förmågan att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker ,material och redskap

-Förståelse för hur människans olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling

-Intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.

 

Vad

(undervisning i språk, kommunikation, musik, matematik)

Naturkunskap

Vi kommer att bygga på barnens intresse för djuren i havet.

De kommer att lära sig om späckhuggare.

Språk:Vi kommer att titta på späckhuggaren på projektorn.

Vi kommer att läsa böcker om Späckhuggaren

Sjunga sånger om Späckhuggaren.

Matematik: Då vi löser olika problem, färg, räkna, jämför etc.

Skapande:Vi kommer att skapa en späckhuggare

Hållbar utveckling:Vi kommer att prata om vad man slänger i havet. Hur vi tar hand om våra djur etc..

Barns inflytande, då vi är närvarande och ser vad barnen är intresserade utav.

Vi kommer att anteckna barnens frågor när vi startar upp och tittar på filmen om späckhuggare

Var

(rum, plats, situation)

I våra grupper. Och under hela dagen i olika sammanhang.

Hur ( metod)

Hur gör vi? (Beskrivning av formen för undervisning, strategier för genomförande)

Vi kommer att starta upp med en film om Späckhuggare för att se vad barnen är intresserade utav och vad de redan vet om Späckhuggaren. Därefter kommer vi att hitta svar på barnens frågor och vad några redan vet.

Vi kommer att sjunga om späckhuggaren

Skapa en späckhuggare

Vi kommer att ta reda på fakta om späckhuggaren

Våra prioriterade mål:Hållbar utveckling och barns inflytande kommer att genomsyra undervisningen.

När

Tid för genomförande

I våra grupper på förmiddagen. Men även under dagen.

Vem eller vilka

genomför undervisningen (roller, material som inkluderas)

Personalen på Livbojen och Kompassen.

Reflektion

(reflektion kring ovanstående frågor, utvärderande, utvecklingsfokus)

 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Ej namngiven
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback