Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

4

Idrott & Hälsa Vt-21, år 3

Oxledsskolan F-6, Partille · Senast uppdaterad: 2 februari 2021

I Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska du som elev få möjlighet att utveckla allsidiga rörelseförmågor och skapa ett intresse för att vara fysiskt aktiv och även vistas ute i naturen. Genom att du aktivt deltar på lektionerna visar du dina förmågor och kunskaper i ämnet.

VAD?

Du kommer att träna dig på:

 • utveckla förståelsen för varför det är viktigt att vara fysiskt aktiv
 • delta och anpassa sina rörelser i olika lekar, spel och idrotter inomhus och utomhus.
 • vilka allemansrättens grundregler är.
 • att orientera
 • Säkerhet, hänsynstagande och olika perspektiv i lekar och idrotter
 • att röra dig i takt till musik
 • resonera om upplevelsen av olika fysiska aktiviteter.

HUR?

Detta gör vi på lektionerna:

 • olika lekar och spel både inomhus och utomhus
 • övningar och lekar med fokus på musik: puls, takter, mm. 
 • resonerar tillsammans om hur aktiviteten upplevs och hur den påverkar den fysiska förmågan.
 • redskapsövningar, både i stationsform och i olika banor där vi tränar att anpassa rörelsen till aktiviteten.
 • resonerar kring hur vi kan förebygga skador, exempel genom uppvärmning och säkerhet. 
 • vi repeterar allemansrättens grundregler på flera sätt; tittar på informationsfilm, tipspromenad, mm. 
 • orienterings-övningar både inomhus och utomhus.

Detta kommer att bedömas

 • din förmåga att delta på de olika momenten

Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback