Skolbanken Logo
Skolbanken

Matematik- räkneord, räkning och antal

Knekten förskola, Flen · Senast uppdaterad: 2 februari 2021

Vi utforskar och utvecklar den matematiska förmågan med de yngre barnen både spontant i vår vardag och genom planerade aktiviteter.

Syfte

Förskolan Knekten har i sin verksamhetsplan ett matematikmål som berör att förskolan ska ha erbjudit inspirerande, lustfyllda miljöer och aktiviteter för att öka alla barns möjlighet att utveckla sina matematiska förmågor.

Nulägebeskrivning:

Under januari och början av februari observerar vi barnens förkunskaper i räkneord, räkning och antal, detta  för att lättare kunna anpassa matematikaktiviteterna.

Mål och strävansmål:

Vi vill erbjuda barnen att träna på samt få kunskaper kring räkneord, räkning och antal både i vår gruppverksamhet samt under de vardagliga aktiviteterna under dagen.

Tal, räkneord och räkning

-Skiljer på en och flera

-Använder räkneord

-Har börjat pekräkna

-Uppfattar antal föremål upp till 3 utan att behöva räkna

Antal

-Hämtar på uppmaning 2 föremål

-Kan dela 1 föremål/sak per person

-Hämtar på uppmaning 3 föremål

-Kan visa med fingrarna hur gammal hen är.

 

Metod:

  • Arbeta i mindre grupper
  • Använda oss av högläsning på olika vis där räkneord, räkning och antal har fokus.
  • Ramsor där man använder sig av räkneorden.
  • Sånger där räkneord,antal har fokus.
  • Använder oss av olika lekmaterial såsom plusplus, lego, kameler, pärlor med mera.

 

Period:

Januari- mars

Dokumentation:

Reflektion i arbetslaget

Inlägg på Unikum på Hallonets lärlogg eller enskilda lärloggar.


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback