Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Matematik siffra kopplat till antal

Adelsö förskola, Ekerö · Senast uppdaterad: 6 februari 2021

För att lära sig våra siffror kopplat till antal. Hur kan vi visa hur mycket siffran 2 är? Eller 4?

Långsiktiga Mål (lpfö18 s:12-16):

  • Lpfö 18
    Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse förgrundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  • Lpfö 18
    Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 

Barnens intresse för målet/målen:

Förståelse för matematiken - Siffror och antal

Barnens behov för målet/målen:

Utveckla de grundläggande kunskaper inom matematik 

Kortsiktiga mål - Barnet ska utveckla förståelse och förmåga för:

-
kunna räkna 1-20 

- kunna koppla siffra till antal

- visa förståelse för antal kopplat till siffra 

- förmåga att använda räkneramsan 1,2,3... 

 

Vilka aktiviteter ska vi genomföra:

- skapa sifferpinnar, där vi tränar på att känna antalet med fingrarna och sedan gissa siffra till

- matematikspel på iPad 

- siffra kopplat till antal på ljudbordet 

- träna på att skriva siffror utifrån mallar 

- räkna barn o vuxna varje dag vid samling, vid matbordet etc. 

 


Läroplanskopplingar

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter