Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

9

This is England

Fröknegårdskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 2 februari 2021

Filmen This is England Läsförståelse Skrivuppgift

 

Vi kommer under veckorna 2 - 9 arbeta med filmen This is England. Ni kommer få genomgångar kring innehållet i filmen och om vissa grammatiska strukturer. Ni ges möjlighet att diskutera/prata i par och grupper utifrån nyckelfrågor kopplade till filmen. Ni ska också arbeta enskilt med att förbereda er till en skrivuppgift som ni ska göra i slutet av perioden. Ni kommer få möjlighet att utveckla er text utifrån givna kommentarer vilket innebär att ni kommer skriva under 2 lektionstillfällen.

 

Utöver detta kommer ni få göra en läsförståelsetest.

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.

I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Matriser i planeringen
Se och förstå filmen
Skrivuppgift
Läsförståelse
Uppgifter
Se och förstå filmen
Läsförståelse
Skrivuppgift

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback