Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7

Abrahams barn

Åsö grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 2 februari 2021

I Det här momentet kommer vi att möte tre av världens fem världsreligioner. Närmare bestämt kristendomen, judendomen och islam. Dessa tre religioner har mycket som skiljer dem åt, men även väldigt mycket som förenar dem. De har till exempel en gemensam teologisk grund, historia och en hel del gemensamma profeter och aktörer. Vi kommer att använda oss av dem för att undersöka vad en religion är och varför väldigt många människor väljer att ge så stor del av sitt liv till en religion.

Centralt innehåll

·         Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism.

·         Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.

·         Huvuddragen i världsreligionernas historia.

·         Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.Arbetssätt

Under detta arbetsmoment har ni haft vikarie under första veckorna av vårterminen och då läst om judendom och kristendom. Från och med vecka fem kommer vi att börja läsa om Islam och sedan undersöka var de olika religionerna kommer från, vad de har gemensamt och vad som skiljer dem åt.

Undervisningen kommer att varieras med genomgångar på tavlan (power point), diskussioner, filmer och läsning av olika texter.

Viktigt att komma ihåg är att ni självklart inte kommer att vara tvungna att offentliggöra era egna religiösa åsikter och ståndpunkter, men ni måste kunna diskutera andras!

Arbetsområde kommer att avslutas med ett begreppsläxförhör och ett prov där du kommer få chansen att visa vad du har lärt dig.

Material

Du kommer utöver diskussioner att läsa texter från vårt digitala läromedel "Clio" .

Youtubeklipp rörande kristendomen, judendomen, islam samt Abraham

Filmer från SLI

Utvalda delar från Clio ” Abrahamitiska religioner"

Egna anteckningar från genomgångar och lektionsaktiviteter.

Texthäften tilldelade av vikarie via teams.

 

Bedömning

Momentet kommer att bedömas dels genom prov och kortare läxförhör men även lektionsuppgifter av  reflekterande och resonerande karaktär. Bedömningen kommer att ske efter bifoga matris.

 

Ungefärlig veckoplanering 

 


 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Abrahams barn
Uppgifter
Powepoint om Islam, kristendom, judendom

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback