Skolbanken Logo
Skolbanken

Dans

Östergårdsskolan gr, Halmstad · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

I detta arbetsområde kommer vi genom aktiviteter och lekar testa på olika rörelser till musik.

Syfte

Utveckla förmågan att använda kroppen allsidigt  

Utveckla förmågan att använda ord, begrepp, och symboler inom ämnesområdet

Mål

Jag kan använda grovmotoriska rörelser i olika rörelseaktiviteter till musik

Jag kan utföra rörelser med balans och kroppskontroll till musik

Jag kan identifiera ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet

Innehåll

  • Uppvärmning genom rörelser till musik
  • Grundläggande motoriska rörelser dess sammansatta former i olika lekar till musik, takt och rytm
  • Vi kommer öva på att utföra rörelser till musik genom att visuellt titta på just dance och andra rörelsesånger
  • Vi kommer prata om, och lära oss nya ord och begrepp
  • Avslappning på slutet av lektionen

Bedömning

Du deltar i de olika momenten

 


Läroplanskopplingar

använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,

använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.

Olika träningsformer och hur de utvecklar kondition, styrka och smidighet.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse, hälsa och livsstil.

Grovmotoriska grundformer, till exempel stödja, kasta. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Rörelseförmågor och hur de utvecklas av varierande aktiviteter.

Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.

Eleven deltar i att utföra rörelser med balans och kroppskontroll.

Eleven kan också delta i lekar, danser och andra rörelseaktiviteter.

Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

Eleven kan använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus med medvetna och avsiktliga rörelser.

Eleven utför rörelser på ett funktionellt sätt med balans och kroppskontroll.

Eleven kan genomföra lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och följa några regler.

Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter