Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

VT-21 MA4 Bråk åk 7

Freinetskolan Mimer , Freinet · Senast uppdaterad: 2 februari 2021

Vi kommer arbeta med bråktal och dess egenskaper.

Vi kommer att arbeta med bråktal i detta arbetsområde. Vi kommer att arbeta med "Matte Direkt" kapitel 4.

Efter arbetsområdet ska du känna till: 
- Vad ett bråk är. 
- Vad en andel är.
- Att kunna skilja mellan bråkform och blandad form och kunna växla mellan formerna.
- Att göra beräkningar där man bestämmer delen av det hela.
- Jämföra olika bråks storlek oavsett nämnare.
- Förlängning och förkortning
- Addera och subtrahera bråk med olika nämnare
- Att kunna växla mellan tals bråkform och decimalform


Läroplanskopplingar

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Matriser i planeringen
Bråk
Uppgifter
prov 4 åk7

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback