Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Tema djur i skogen

Ängens Förskola, Tanum · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Blåklinten är en 1-3 års avdelning. Vi pedagoger såg ett intresse hos barnen och det var olika djur. Vi valde att fokusera på djur i vår närmiljö som barnen kunde relatera till.

Var är vi?

Under skogsutflykten i höstas såg vi att barnen visade ett stort intresse för skogen och allt som finns där. Vi såg även hur  de ville utmana sin egna motoriska förmåga genom att klättra över stenar och stockar som finns i skogen. Några av barnen pratade om rådjur, rävar och älgar. 
 

Var ska vi?

Barnen ska få tillfälle att uppleva naturen och årstidernas skiftningar.                                                                                                      

Allemansrätten - vad får man göra i naturen och vad får man inte göra i naturen.                                                                                            Upptäcker och utforskar vad som finns i skogen, vilka djur och växter.

Motorisk träning, gå och klättra i olika slags terräng.

 

Hur gör vi?

Vi arbetar i helgrupp och alla barn är med i den mån de kan och har intresse för projektet några dagar i veckan men på torsdagar delar vi in barnen i mindre grupper och har tema.
Vi besöker skogen vid 1- 2 tillfällen i veckan. När vi går till skogen har vi ett mål och syfte med utflykten, något vi vill barnen ska uppleva eller upptäcka. Spår, bajs, någon information om något djur. 
Vi har försökt att hitta litteratur, sånger och ramsor som tillhör temat. Vi målar djur med olika tekniker. Vi ser kortare informations filmer om det djuret vi jobbar med just nu. 

DOKUMENTATION

Dokumentationen sker genom unikum där vi lägger ut kortare filmer och bilder som visar barnens lärande, samt att vi utvärderar aktiviteterna och funderar på vad som ska ändras eller göras om till nästa gång vid våra reflektionsmöten pedagoger och tillsammans med barnen.

 

 


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter