Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

VT-21 MA 3-4 åk 6 Samband och Algebra

Freinetskolan Mimer , Freinet · Senast uppdaterad: 19 februari 2021

Vi kommer under detta arbetsområde fokusera på "Samband och förändring" samt "Algebra och mönster".

Efter detta arbetsområde ska du behärska följande moment:

V.48 - V.4 Samband och förändring

- Känna till sambandet mellan tal i procent, bråk och decimalform (20% = 1/5 = 0,2)
- Räkna med procentuella förändringar. ( 20% av 500kr = 100kr)
- Gör enklare beräkningar med sannolikhet
- Avläsa och rita koordinatsystem
- Hur man tolkar proportionella samband 

V.5 - v.12 Algebra och mönster

- Prioriteringsreglerna (3+4x6= 3+24)
- Begreppen variabel och konstant (X+3; X är variabel, 3 är konstant)
- Algebraiska uttryck (ett äpple kostar Xkr, vad kostar 5 äpplen? => 5X kr)
- Värdet av ett uttryck (vad har uttrycket X+5 för värde om X=6, 6+5=11)
- Förenkla uttryck (x+x+y+y = 2x+2y)
- Hur geometriska mönster och talföljder utvecklar sig
- Ekvationer

Vi kommer avsluta arbetsområdet med ett kunskapsprov


Läroplanskopplingar

Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.

Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för enkel ekvationslösning.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.

Proportionalitet och procent samt deras samband.

Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.

Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
VT-21 MA 3-4 åk 6 Samband och Algebra
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback